movie-online

หากหนังสือแห่งธรรมชาติเขียนด้วยภาษาคณิตศาสตร์ตามที่กาลิเลโอเคยประกาศไว้การระบาดของโควิด -19

ได้นำความจริงดังกล่าวกลับบ้านสำหรับนักคณิตศาสตร์ของโลก […]

Continue Reading